Close

  Tehsils

  All tehsils of the division
  S.No. District Code District Name Tehsil Code Tehsil Name
  1 172 Fatehpur 00879 Khaga
  2 172 Fatehpur 00878 Fatehpur Sadar
  3 172 Fatehpur 00877 Bindki
  4 173 Pratapgarh 00881 Kunda
  5 173 Pratapgarh 00883 Patti
  6 173 Pratapgarh 00882 Pratapgarh Sadar
  7 173 Pratapgarh 00884 Raniganj
  8 173 Pratapgarh 00880 Lalganj
  9 174 Kaushambhi 00887 Chayal
  10 174 Kaushambhi 00886 Manjhanpur
  11 174 Kaushambhi 00885 Sirathu
  12 175 Prayagraj 00892 Karchhana
  13 175 Prayagraj 00895 Koraon
  14 175 Prayagraj 00889 Phulpur
  15 175 Prayagraj 00891 Bara
  16 175 Prayagraj 00894 Meja
  17 175 Prayagraj 00890 Prayagraj Sadar
  18 175 Prayagraj 00888 Soraon
  19 175 Prayagraj 00893 Handia